Huisregels

Als bewoners van de kamers in het complex Prunusstraat nr. 43 en 45 ben je meer dan een verzameling individuele kamerbewoners.
Naast de noodzakelijke ruimte voor je privéleven en je zelfstandige kamerbewoning, wordt er van je verwacht, dat je jezelf ook ziet als deel van de christelijke woongemeenschap in dit complex.
Regels en omgangsvormen worden gebaseerd op grond van bijbelse normen; bijv. rekening houden met elkaar, een beroep op elkaar kunnen doen bij problemen, het vieren van de zondag.
De huisregels dienen als basis voor een leefbaar woonklimaat voor iedereen; deze regels gelden uiteraard ook voor eventuele gasten.

In het kort komt het erop neer dat je

  • zorgt dat je kamer schoongehouden wordt en dat je meehelpt om de gemeenschappelijke ruimtes schoon en opgeruimd te houden;
  • rekening houdt met elkaar (en de overige buren) door geen (geluids)overlast te veroorzaken;
  • afspraken maakt met je huisgenoten over feestjes of de komst van gasten/logés (als je je/een vriend(in) van de andere sekse uitnodigt, regel dan met een van je medebewoners dat hij/zij daar kan overnachten);
  • geen drugs of overmatig alcohol gebruikt;
  • in de gemeenschappelijke ruimtes niet rookt.